Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Ringduva Foto: Ing-Marie Artursson

Häckfåglar

 

På strandängen häckar Rödbenor, Enkelbeckasin, Tofsvipa, Ängspiplärka och Sånglärka. I vassruggarna utmed väg 171, häckar Rörsångare och Sävsparv. Tillfälligt har även Sävsångaren häckat där. Vattenrall och Småfläckig sumphöna spelar vissa år under de ljusa försommarnätterna. Vid Bärfendalsån häckar Storskrake, Strömstare och Forsärla och på natten hörs Nattskärran spinna från Skottefjällets torra platåer med glesa bestånd av åldriga vrestallar. Gravand, Grågås och Kanadagås som häckat i fjorden söker sig till Stranderäng med sina ungar. Fiskljusen häckar i trakten och ses ibland fiska i fjorden. Från Skottefjällets södra stup spanar Pilgrimsfalken efter oerfarna Skrattmåsar och Ringduvor.

 

 

Sävsparv Foto: Peder Kinberg