Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Sträckfåglar

 

 

Året runt uppehåller sig icke häckande Knölsvanar i fjordens inre grunda delar. På vintern så länge fjorden är isfri ökar antalet Sångsvanar och enstaka Havsörnar skrämmer upp Knipor, Småskrakar och Gräsänder. Vår och höst rastar Krickor, Gräsänder och Gluttsnäppor på de grunda inre lerorna. Gluttsnäppor är vanliga men även Stor och Småspov stannar ibland. Kring åmynningarna fiskar Hägrar, Storskarvar och Storskrakar.

 

 

Knipa Foto: Patrik Eld