Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Tillfälliga rariteter

 

Tillfälliga rariteter

Egretthäger, Silkeshäger, Skräntärna, Vit stork, Kungsfiskare, Salskrake, Vattenrall, Pilgrimsfalk, Kungsörn, Lundsångare, Smalnäbbad simsnäppa, Småfläckig sumphöna, Berguv.

 

Berguv Foto: Jan Artursson

Kungsfiskare Foto: Patrik Eld