Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Skådartips

 

Bäst utbyte för fågelskådning får man i maj. En promenad i bokskogen en morgon ger de typiska arter som är bundna till denna skogsbiotop. Enklaste sättet att nå området är från reservatparkeringen vid vägen mot gården Anneröd. Man går upp för backen och in i bokskogens sal. Man når de utsträckta skogssegmenten på de utmärkta stigar som löper i dalgångarna. Den bäst skyltade stigen hör till Soteleden som passerar genom området. För att gå till Hogsäms myr följer man stigen söderut. Gå upp berget vid myren där får man bra utsikt över trakten runt om.

 

 

 

Blåsippor Anneröds Bokskog.

Foto: Ing-Marie Artursson