Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Bergfink Foto: Peder Kinberg

 

Sträckfåglar

 

Bergfinkar som drar söderut om hösten stannar gärna och äter av alla bokollon. Stenknäckar ser man nästan hela året. Rovfåglar som drar förbi kan man se från omgivningarnas höga berg.

 

 

 

Stenknäck Foto: Patrik Eld