Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

Berget på strandängen vid Skärholmen är botanisk intressant. Den konstintresserade kan studera bearbetning av granit på hantverksbyn vid Gerlesborgs konstskola. Geologiskt intressant är den djupa bergsklåvan bakom hantverksbyn. Fråga personalen efter vägen.