Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Tofsvipa Foto: Patrik Eld

 

 

Häckfåglar

 

På strandängarna vid Skärholme lera häckar Tofsvipa, Enkelbeckasin, Rödbena, Gräsand, Gravand, Ängspiplärka, Buskskvätta, och Sånglärka. Ibland sjunger även Gräshoppsångare.

 

 

Buskskvätta Foto: Peder Kinberg