Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

Floran i området är speciell. Antalet kärlväxter överstiger 100 arter. På havsstrandängarna växer bl.a. ängsnäva, tiggarranunkel och sumparv. I den ädla randskogen bergmynta, kungsmynta, ormbär, smånunneört, blåsippa, och gullviva. Från Gammelgården och Stenhuggarmuseets parkering på Lökholmen kan man gå en markerad stig ca 500 meter utmed den smala nordöstra stranden av Hunnebo kile. Stigen följer randskogen utmed berget och delar sig vid Robackarna. Därifrån kan man överblicka sjöfågellivet i kilen. Sker besöket på försommaren är chansen stor att få höra Näktergalen sjunga. Om man följer stigen österut kan man gå i ädellövskogen runt berget och man kommer då fram där man började. De botaniskt mest intressanta områdena är Hållsholmen, sydligaste delen av Ödby Ö, lundskogen och kalkmarken utmed vägen till lökholmen. Berget, strandängen och lundskogen intill kilen väster om Gammelgården/Robackarna. Om man mot förmodan lyckas att ta sig över dyn till ön Hållsholmen, som även kallas den “förtrollande ön” finns flera rara växter. Sommartid är Stenhuggarmuseet öppet och i Sotenäsgillets Hembygdsgård Gammelgården finns ett litet museum.