Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Gravand Foto: Patrik Eld

 

 

Häckfåglar

 

På strandängarna bor Rödbenor, Enkelbeckasiner, Tofsvipor och ängspiplärkor. På försommaren föder Gravand, Grå gås och Kanada gås upp sina ungar i området. Kring Robackarnas slånbuskmarker bor Näktergal och ibland Rosenfink. I vassen vid Lökholmen sjunger Sävsparv och Kärrsångare. I randskogens ädelträd sjunger bl.a. Härmsångare och Svarthätta.

 

 

 

Ängspiplärka Foto: Peder Kinberg