Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

Grå och Kanadagås ses nästan året runt. Ibland även Spetsbergsgäss. I grundområden rastar vadare, främst Gluttsnäppor och Brushanar. Flockar med Storspov är inte ovanligt. I kilens öppna vattenområden ligger under höst och vinter Storskarv, Gräsand, Stjärtand, Skedand, Krickor, Bläsänder, Knipor, Storskrake, Småskrake, Sång och Knölsvan. Utmed stränderna på Hållsholmen fiskar gärna Gråhägrar ibland även Fiskljuse.

 

 

Knölsvan Foto: Ing-Marie Artursson

Häger Foto: Patrik Eld