Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tillfälliga rariteter

 

Silkeshäger, Bläsgås, Sädgås, Skärfläcka, Smalnäbbad simsnäppa,

Rödstrupig piplärka, Småtärna, Pilgrimsfalk

 

 

 

Skärfläcka Foto: Patrik Eld