Vägbeskrivning

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tag av från väg E6 i Gläborgmotet (101), ca 3,5 mil Norr om Uddevalla. Kör ca 5 km in på väg 162 mot Lysekil. Sväng höger i Hallinden mot Kungshamn, Smögen. Sväng vänster in på väg 171 i korsningen vid Stranderäng. Kör ca 20 km fram till rondellen vid Hunnebo kile. Vill man skåda i områdets södra del svänger man lämpligen vänster i rondellen in på väg 174 mot Smögen. Efter ca 100 meter skyltas Ödby ö till höger. Parkera på Fiskarbyns stora parkering. Vill man skåda i nordöstra delen av kilen finns bra parkering vid gammelgården. Sväng då istället höger i rondellen och kör ca 500 meter mot Hunnebostrand. Parkeringen ligger i infarten till Hunnebostrand dit vägen är skyltad.