Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Avverkan av Bäver. Foto: Ing-Marie Artursson

Välserödsstugan Foto: Ing-Marie Artursson

Övriga tips

 

Ute på torvmossen mellan sjöarna finns Sotenäsets enda bestånd av växten Skvattram. Den är inte vanlig på västkusten. Arten har en östlig utbredning i Sverige. Båda sjöarna är näringsrika och gynnsamma för växter som Ålnate, Långnate och den sällsynta Hornsärven. Utmed stränderna växer Smalkaveldun och högre upp även den giftiga Sprängörten.

På många platser i bäckar och sjöar ser man spår av Bäver i form av fällda träd, hyddor och löpor. Bävern är en sentida invandrare i kommunen. Den fick först fäste i detta område på nittiotalet.

Svampfloran är rik, med en del ovanliga kustklimat gynnade arter.

Den fina Soteleden gör området till ett lättillgängligt utflyktsmål. Vill man stanna över natten finns en utmärkt stuga med vedkamin vid Välserödsvatten.