Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Skådartips

 

Bäst utbyte för fågelskådning får man i april-maj. Gå från parkeringen vid avtagsvägen nedanför Hogenberget där Soteleden anknyter vid Berg. Följ Soteleden på grusvägen tills den viker vänster mot Folbengtseröd. Därifrån följer man skogsstigens blåvita markeringar. När du ser sjön har du kommit fram till Kisteröds vatten. Stanna vid stranden och spana över sjön och omgivande berg. Följ därefter Soteleden söderut över mossen fram till Välseröds vatten. Kring bäcken syns tydliga spår av bäverns nattligga aktiviteter. Framme vid sjöstranden finns en utmärkt rastplats med fin utsikt över sjön. Går man vidare söderut kommer man fram till raststugan i Välseröd. Där kan man övernatta och grilla en korv om man vill. Soteleden fortsätter söderut förbi tegar och genom barrskogar. Så småningom övergår stigen till en grusväg. Strax därefter kommer man till ett vägskäl vid ett djupt dike. Går du rakt fram dvs. söderut så fortsätter Soteleden till Brurstigeberget. Men om du vill gå tillbaks till landsvägen och fordonet skall du följa grusvägen åt höger genom gården Hogen. Nedanför backen ligger landsvägen och strax till höger vandringens startpunkt. Promenaden är ca 5 kilometer lång och tar ca 2 timmar i makligt tempo.

 

 

 

Grillplats vid Välseröds vatten

Foto: Ing-Marie Artursson