Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Sträckfåglar

 

Både vår och höst rastar Knipa, Vigg och ibland Salskrake i sjöarna. Rastande Tranor kalasar på av bären på mossen. Vintertid har Tretåig hackspett iakttagits i den gamla skogen söder om Kisteröd. Det är inte ovanligt att man i april ser Ringtrastar på tegarna invid sjön. Fiskljusen besöker gärna de gäddrika sjöarna. Rovfåglar som drar förbi kan man se från omgivningarnas höga berg.

 

 

 

Fiskgjuse Foto: Peder Kinberg