Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Tillfälliga rariteter

 

 

Tretåig hackspett, Järpe, Trana, Salskrake

 

 

 

Salskrake Foto: Patrik Eld