Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

Floran är mycket rik. Intressanta strandängar och ängar med skaljord finns vid Haby, Fykan och Grosshamn.

Geologiskt intressanta är de jättegrytor och istidslämningar som finns på både Ramsviks och Tryggös västsidor. Nordväst om Grosshamn mot Öbergs Tånge finns rester efter brytning av svart diabas.

Kulturhistoriskt kännt är vikingaröset på Tryggö, och Mor Lenas stuga strax norr om svängbron över Sotekanalen.

För den som vill paddla i den vackra skärgården runt Ramsvik och i Sotekanalen, finns närmaste uthyrning av havskajaker i Väjern. Motorbåt kan man hyra på Smögen.

 

 

.

 

 

 

 

Foto: Jan Artursson