Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Toppskarv Foto: Patrik Eld

Nattskärra Foto: Peder Kinberg

 

 

Häckfåglar

 

På mindre närliggande öar: trutar, måsar, tärnor, Strandskator, Ejder.

På Soteskär: Storskarv, Toppskarv, Tobisgrissla, Grå och Kanadagås.

Fram till 1970 även Lunnefågel.

På strandängar: Enkelbeckasin, Tofsvipa, Större Strandpipare och Rödbena.

På granitheden: Gök, Sånglärka, Ängspiplärka, Stenskvätta, Nattskärra

I buskmarker: Gråsiska, Göktyta, Hämpling, Näktergal, Buskskvätta, Törnsångare, Törnskata och Ärtsångare. Tillfälligt även Rosenfink och Höksångare.

Träddungar och bryn: Dubbeltrast, Gröngöling och ibland Nattskärra och Trädlärka.