Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Skådartips

 

Ramsvikslandet är värt att besöka hela året. Parkeringsmöjlighet finns på Haby, Fykan och Tångevik. Från parkeringen vid Haby når man Haby bukt och Hällingedalens dramatiska branter av diabas. De vackra och skådarvänliga markerna sträcker sig ända ut till fotomagneten Sote huvud. Haby bukts södra strand utgörs av Tryggö. Det är en bit att gå dit. Följ leden från parkeringen på Nötö vid Sotekanalen. Vid lågvatten går man torrskodd över sundet i lågskor, i normala vattenstånd är stövlar eller barfota också gångbart. Västsidan av ön är spektakulär och om man hittar lä kanske den bästa havsfågellokalen.

Vintertid finner man olika änder, lommar, doppingar och alkor i Sotekanalen. Vattenområdena utanför kanalens mynningar drar till sig fågel, speciellt mellan Tångevik och Hunnebostrand. En bra överblick får man från parkeringen i Tångevik. Ramsvikslandet är en stor ö. Du kan själv upptäcka platser som passar dig. Lederna är markerade med korta, spetsiga, orangemålade ek obelisker.

 

För att öka den ornitologiska skådaraktiviteten och locka nya yngre medlemmar beslöt Bohusläns Ornitologiska Förening att satsa på ringmärkning på Grosshamn. Första ansökan beviljades 2012. Ringmärkningen överordnade syfte är att studera den lokala häckfågelfaunan och SV flyttande fjällfåglars flyttvägar. Verksamheten drivs av föreningen Grosshamns fågelstation GFS. Medlemmarna ringmärker tättingar från maj t.o.m. augusti. Hemsida

 

Bidrag till verksamheten tas tacksamt emot. Stöd fågelforskningen i Bohuslän genom att bli medlem i Grosshamns Fältstation. I medlemskap ingår: Rapport från forskningsprojekten, Fågeldagar, Öppet hus, Föredrag och mer. Sekr Peder Kinberg 070-855 0872. Medlemsavgiften är 50:- och du betalar in på bg. 540-3498 eller swisha på 123 079 55 67 då blir du medlem fram till 31 dec 2016. Det som behöves är namn, adress, tfn och mailadress./ Välkommna

 

Vill man leta efter sällsynta fåglar är ett tips att besöka de ensliga små vindpinade skogar som finns i norr. Parkera i Tångevik. Följ leden söder ut genom den lilla byn. Ett stycke in i skogen delar sig stigen. Går man väster ut mot havet kan man skåda från strandens klippor där utsikten är fantastisk. Leden fortsätter över berget till Grosshamn.

 

.