Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Ringtrast Foto: Peder Kinberg

Havssula Foto: Patrik Eld

 

 

Sträckfåglar

 

Under vår och höst flyttar fjällens fågelarter förbi. Ringtrasten är regelbunden från mitten av april fram till mitten av maj. Små flockar rastar ofta på fälten nere vid Fykan. Tidiga mornar i maj ses och hörs Blåhaken från buskagen i Hällingdalen och Grosshamn. Småfåglar rastar i buskmarkerna och ibland visslar Rosenfinken.

Rovfågelsträcket på våren kan vara bra speciellt i sydostlig vind. Ormvråk, Fjällvråk, Fiskljuse, Bivråk, kärrhökar mm. som tidigare på dagen lämnat Skagen i Danmark kommer in över ön. De tar höjd och försvinner inåt land. På den leriga delen av strandängen inne i Haby bukt rastar vadare under sensommar och höst.

Förutom mitt i sommaren finns det chans att se de flesta arter lommar och doppingar i Haby bukt. Bästa årstiden är höst, vårvinter. Svartnäbbad Islom är nästan årlig.

I slutet av sommaren och långt in på hösten när det blåser från västsektorn kan man se pelagiska fågelarter. Havsulor, stormfåglar, labbar, dvärgmås, tretåig mås, liror, Lunnefåglar, Alkekungar och övriga alkor sträcker då utmed kusten. Den bästa vindskyddade obsplatsen för havsfågelskådning ligger på källebergets västsluttning strax söder om Fykan. Gå mot Sote bonde från Fykans parkering. Där finns möjlighet att få lä mot västliga vindar bakom Källestenen eller ett vindskydd av trä. Vill man inte gå så långt finns även ett vind och regn skydd i en öppen sjöbod på Grosshamn. Vägen dit ner är asfalterad. Havsfåglar kan även ses bra från andra läplatser tex. på Ramsviks norra spets Tångeviken, på Tryggös västsida och på Öbergs tånges västspets kommer fåglarna som närmast.

Om vintern rastar Skärpiplärkor och ibland Berglärkor på stränderna i Haby bukt. Havsörnar, Pilgrimsfalkar och Jaktfalkar ses regelbundet. Skärsnäppor söker föda på de kala kobbarna utanför Haby bukt och om havsisen lagt sig, stannar Smådoppingen i Sotekanalen.