Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tillfälliga rariteter

 

Stormsvalor, Gulnäbbad lira, Islommar, Fjällabb, Spetsbergsgrissla, Silkeshäger, Rödhuvad dykand, simsnäppor, Fjällpipare, Härfågel, Hökuggla, Stor piplärka, Stäppvarfågel, Mindre flugsnappare, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Brandkronad kungsfågel, Svarthakad buskskvätta, Vattenpiplärka, Tuvsnäppa, Rördrom. Varg

.

 

 

 

 

Fjällpipare Foto: Jan Artursson