Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

Den kalkpåverkade floran är speciellt intressant i randskogen fram till Vikelera och utmed Valefjällets östra sida.

Öster om vid korsningen i Ellene ligger Keberget som är en gammal fornborg. Informationstavla och parkering finns vid bergets sydsida.