Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Sävsparv Foto: Jan Artursson

 

 

Häckfåglar

 

I vassarna bor Kärrsångare, Rörsångare och Sävsparv. På strandängarna häckar Tofsvipa, Rödbena och Enkelbeckasin.

 

 

 

Tofsvipa Foto: Ing-Marie Artursson