Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

Som fågelrastplats är Vikefjorden viktigast främst för Gräsand, Kricka, Bläsand, Knipa, Kanadagås och Grågås och Knölsvan. Vintertid även Sångsvan och ibland även alkor och lommar. Flyttande vadare rastar på lerorna utanför Klevåns mynning. Gråhägrar fiskar utmed stränderna och många vilar på dagen i Valfjällets stup.

 

 

 

 

Gräsänder Foto: Ing-Marie Artursson

Knölsvan Foto: Ing-Marie Artursson