Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

 

Ett flertal stigar gör lokalen till ett lättillgängligt strövområde. Stigarna ansluter till Soteleden. Från det öppna och flacka hällmarkslandskapet kan betraktaren se hur gångna tiders intensiva bete i kombination med återkommande ljunghedsbränning har påverkat och format landskapet. Floran i hällmarksområdet präglas av ett stort antal näringsfattiga småsjöar och vattensamlingar, flera med vegetation av bl.a. vattenklöver, säv- och nate arter. Örtfloran utmed vägen fram till vattenverket är rik och kalkgynnad med bl.a. blåsippa, låsbräken, ängsgentiana, gullviva, skogsbingel, underviol, trolldruva och lundtrav. I höjd med Dale Hagar finns en lodklippa av rombporfyr.