Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

Om våren är fågellivet på Askums backa speciellt med flera ovanliga arter. Trädlärka och Ängspiplärka sjunger kring beteshagarna. Numera är även Gråsiska och Dubbeltrast allmänna. Enkelbeckasin spelar över de små myrmarkerna. Tranor häckar sen början av 2000 talet. Vid mindre vattensamlingar med vass sjunger Sävsparven. På natten hörs Nattskärran spinna över varma berghällar mellan de glesa Tallbestånden.

Fågellivet vid Lilla Dalevatten är artrikt. Rosenfink häckar ibland och flera par Näktergal och Törnskator bebor buskmarkerna kring sjön. Kärrsångare häckar bland örter och vass utmed utloppsbäcken. I sjöns vass knarrar Rörsångare och ibland hör man Vattenrall och Rörhöna. I Alskogen häckar Stjärtmes, Mindre hackspett och Härmsångare.

 

Trana Foto: Patrik Eld