Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Skådartips

 

 

Tidigt i april kan man höra Trädlärkorna sjunga vid Askums backa. Man når området från parkeringen vid vattenverket genom att gå väster ut på stigen som löper genom skogen på södra sidan av Stora Dalevatten. En morgonpromenad i maj runt Lilla Dalevatten ger chans till fina observationer. Från vattenverket går man SO mot sjöns vassområde. Vid sjöns norra delar sjunger ofta Rosenfinken. Stigen leder på västersidan av sjön genom Alskogen fram till betesmarkerna. Över utloppet i söder finns en bro. Bäcken slingrar söderut förbi Kärrshålan. I detta område sjunger Kärrsångare och Näktergal. Den knappt synliga stigen går norr ut i en smal bård av Alskog utmed sjöns ost sida. Det är inte ovanligt att stöta på Härmsångare, Stjärtmes eller Mindre hackspett. Promenaden borde trots många hinder klaras på två timmar och slutar där den började.