Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

 

Från den högt belägna granitheden på Askums backa är utsikten fantastisk. Man kan se rovfåglar och flockar av gäss på väg till eller från sina häckningsplatser i norr. Om våren rastar finkar, piplärkor och trastar. Brun kärrhök jagar över myrmarkerna och i april rastar regelbundet Ringtrast och ibland Blåhaken vid beteshagarna på västra sidan om Lilla Dalevatten.

 

 

Koltrast Foto: Peder Kinberg