Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tillfälliga rariteter

 

 

Turturduva, Lärkfalk, Berguv, Tretåig hackspett och Kungsfiskare. I början av 70 talet påträffades ett ofodrat Pungmesbo vid Lilla Dalevatten. Det hängde över vassen i de yttersta grenarna av en Al. Arten är inte observerad därefter.

 

Berguv Foto: Jan Artursson