Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

Runt sjön finns bra häckningsplatser för Gräsänder och Knölsvan. Vigg, Smådopping, Sothöna och Vattenrall häckar vissa år. På anslutande strandängar häckar Enkelbeckasiner och ibland Tranor. I det södra vassområdet bor Rörsångare och i utkanten där videbuskagen tar över bor Sävsparvar. Svarthätta, Stjärtmes, Mindre hackspett, Grönsångare och Härmsångare häckar i ädellövskogen i Håledalgången ända ner till landsvägen. Forsärla och Strömstare har häckat i Hålebäcken. I bergsluttningen strax söder om sjön brukar Gransångare sjunga i blandskogen. Från vägen kan man höra Nattskärra spela från bergen.

Stjärtmes Foto: Peder Kinberg