Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Sträckfåglar

 

På hösten rastar ofta änder i sjön. Om våren och sommaren övernattar många starar i vassen. Sjön attraherar olika arter svalor.

Ladusvala Foto: Ing-Marie Artursson