Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

 

Det är lätt att se och studera skärtråg, rännor, hällkar och jättegrytor som graverats in i graniten i samband med avsmältningen efter senaste istiden.

 

Den botaniskt intresserade kan påträffa nästan 400 st. olika kärlväxter. T.ex. borstnate, granbräken, kupig andmat, smalkaveldun, slokstarr, sumpstarr, ärtstarr, strandstarr, saltstarr, rosenpilört, sodaört, västkustarv, fältkrassing, sandkrassing, engelsk fetknopp, kransslinga, kustarun, paddfot och vattenbläddra.

 

Sentida hällristningar från 1700 talet finns, men kan kräva guide för att hitta.

Sommartid finns knappt en bättre plats för den som gillar att sola och bada.

Jättegrytor Foto: Ing-Marie Artursson