Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

Nästan alla för skärgårdsområdets typiska fågelarter häckar på Hållö. Antalet individer har precis som på övriga öar minskat kraftigt sen början på 2000 talet. Ändå kan Hållö skryta med kommunens enda par med Labb. Skrattmås etablerade sig i mitten av 80 talet. Silltrutar, Fiskmåsar och Fisktärnor bor i varsin koloni som varje år får besök av minken. Enstaka par av Större strandpipare bor på den flackare norra delen. Tofsvipa, Enkelbeckasin och Rödbena finns ännu kvar vid den igenvuxna myren.

Silltrut Foto: Jan Artursson