Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Skådartips

 

 

 

Hållö ger bäst fågelskådning under vår och höst. Efter en tio minuters båtresa med Hållöfärjan fram till fyrvaktarens gamla brygga, är det bara en kort promenad upp till de gamla fyrvaktarbostäderna. Vid den här tiden på året hör man kanske lockläten från sträcket av piplärkor, finkar och ärlor. I fyrträdgårdens vindpinade, låga poppel piper trötta Kungsfåglar och överallt knäpper hungriga Rödhakar. Går man upp mot fyren, får man bra överblick och bättre kontakt med överflygande fåglar. Det händer att Lappsparv och Berglärkor rastar där uppe. Om sjöfågelsträcket är bra går man till vindskyddet i sydväst. Från det lilla husets öppna luckor ser man långt ut över västerhavet. Sjöfågelsträcket passerar tätt förbi, och på Hållö brott, några hundra meter ut, rastar gärna vadare, Ejder och Toppskarvar. Går man sen tillbaka mot bryggan, utmed öns östra del, och följer den ganska långa smala ravinen, kan man upptäcka rastande småfåglar i videsnåren. Nu bör man även vara observant på trutar och måsars läten eftersom de alltid varnar och attackerar överflygande rovfåglar.

Vindskyddet på Hållö. Foto: Jan Artursson