Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

 

Hållö är tack vare sitt läge i det yttersta havsbandet en bra flyttfågellokal. Trötta fåglar rastar i den sparsamma vegetation som finns. Änder, lommar, alkor m.m. flyger nära västsidans brott. Om man besöker ön då det blåser friskt från västsektorn är det fina vindskyddet i söder på Hållö huvud mycket bra för havsfågelskådning. Kanske det bästa i norra Bohuslän. Om våren när värmen kommer med vindar från SO kan Hållö även bjuda på rovfåglar. Fiskgjusar, Fjäll och Ormvråkar, Stenfalkar och Lärkfalkar m.m. som lämnat Jyllands nordspets via Skagen brukar framåt middagstid dyka upp på himlen över Hållö. Vintertid ses Berguv, Duvhök och ibland även Jaktfalk stanna och äta av de vintervita Skogsharar som skuttar över barmarkens blygrå skorplavar. I den tuffa miljön på Hållö brott söker övervintrande Skärsnäppor föda. De rör sig likt landkrabbor som skickligt undviker vågor och svall över brottets såphala svarta algyta.

Skärsnäppa Foto: Patrik Eld