Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Lunnefågel Foto: Patrik Eld

Späckhuggare Foto: Patrik Eld

 

 

Tillfälliga rariteter

 

 

Islomar, Liror, Stormsvalor, Labbar, Lunnefågel, Vattenrall, Tärnmås, Vittrut, Glada, Fjällpipare, Brednäbbad simsnäppa, Rödspov, Svarthakad buskskvätta, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Taigasångare, Jaktfalk, Tartarfalk, Isabellatörnskata.

 

Späckhuggare