Vägbeskrivning

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

 

 

 

Tag av från väg E6 i Gläborgmotet (101), ca 3,5 mil Norr om Uddevalla. Kör ca 5 km in på väg 162 mot Lysekil. Sväng höger i Hallinden vid skylt mot Kungshamn, Smögen. Sväng vänster in på väg 171 i korsningen vid Stranderäng. Kör ca 20 km fram till rondellen vid Hunnebo kile. Tag vänster i rondellen in på väg 174 mot Smögen. På Smögen parkerar man lämpligen vid busstationen och därifrån är det inte långt att gå till smögenbryggan där smögenfärjan kör på sommartidtabell. Vid bryggan på Hållö finns informationstavla och karta.

 

 

 

 

 

 

Smögenfärjan Foto: Jan Artursson