Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

 

Större strandpipare, Småskrak, Gravand, Knölsvan, Ejder, Skärpiplärka, Stenskvätta och Sädesärla. Tillfälligt även Småtärna.

Större Strandpipare Foto: Patrik Eld