Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

 

Lösa tångar har visat sig attrahera flyttande vadare. Dessa fåglar rastar ofta på små otillgängliga skär i yttersta havsbandet. Det unika med Lösa tångar är att ön ligger inomskärs, den är stor och flack och liknar på så vis dessa skär. Den bästa tiden för ett besök är under sensommar och höst. Då kan man se Calidris vadare men även Roskarl, Myrspov och Pipare etc. Även på våren rastar vadare, om än i färre antal.

Skärsnäppor Foto: Patrik Eld