Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

 

Hela den södra delen av Bohus-Malmön står som ett monument av en svunnen stenhuggeriepok. Vid Draget ligger det kvar kasserade, specialhuggna stenar som visar vad man kunde tillverka till byggnader och monument i hela världen.

Botaniskt intressanta områden finns på Malmöns södra delar. Flera små våtmarksområden har speciell flora bl.a. med stora bestånd av myrlilja, vitag och mycket av det ovanliga småsileshåret. På Bohus-Malmön finns också en kolerakyrkogård och bronsåldersröse med sin kallmur.

 

Malmöns Hembygdsförenings Smedja.

Foto: Ing-Marie Artursson