Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

Flera par Större strandpipare häckar i de större nedlagda stenbrotten. Vid Myren häckar Enkelbeckasin, Tofsvipor och Rödbenor. Där det finns vass och buskar bor Sävsparven och Näktergalen. Uppe på Granitheden bland Ljung och Blåtåtel häckar Ängspiplärkor och Sånglärkor. I buskmarkerna bor Törnsångare och Ärtsångare.

Ärtsångare Foto: Peder Kinberg