Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tillfälliga rariteter

 

 

Svart Rödstjärt, Nattskärra, Pilgrimsfalk, Jaktfalk, Valross ! (1998), Sydnäkergal, Kungsfiskare, Vattenrall, Kornknarr, Vitgumpad buskskvätta.

 

Kungsfiskare Foto: Patrik Eld