Övriga tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Övriga tips

 

 

Ute på den flata granitheden finns skalgrusängar med intressant flora. Skalgruset berikar och ökar antalet arter i en miljö där sur och näringsfattig granit dominerar.

 

Så kallade “tomtningar” är sentida fornlämningar efter äldre tiders fiskarbosättningar på Rörviks flat. De enkla runda husgrunderna av natursten hittar man mellan campingen och Olsten.