Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

 

Enkelbeckasiner, Stenskvättor, Sånglärkor och Ängspiplärkor bor på heden. I buskmarkerna häckar Hämplingar, Ärtsångare och Törnsångare. I dalgången bor typiska fågelarter som är knutna till denna del av kustlandskapet såsom Näktergal och Härmsångare.

 

 

 

 

Ängspiplärka Foto: Jan Artursson

Stenskvätta Foto: Ing-Marie Artursson