Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Skådartips

 

 

Bästa tiden för ett besök på Rörviks flat är om våren. Men även om man under sommarsäsongen bor som gäst på campingen kan en tidig morgonvandring vara givande. Med utgångspunkt från parkeringen vid campingentrén går man förbi stugorna mot sydväst. Följ den vitmarkerade stigen söder ut mot havet. Stigen löper över Rörviks flat och passerar små kärr och ängsbackar där lärkor och piplärkor håller till. Längst in i den grunda Solviken brukar knipor och skrakar hålla till. Om sommaren häckar trutar, Fisktärnor, Strandskator, grå och kanadagäss på holmar och skär. Vid havet kan man spana över skärgården från någon upphöjd plats tex. från “Ulkehuet”, mittemot Husholmen. På vintern, ser man ofta fiskande alkor från samma plats, med lite tur kanske en Lunnefågel. Havsfjorden söder om mynningen till Sotekanalen attraherar alkor, lommar och doppingar eftersom näringsrikt vatten från kanalen lockar dit fiskstimmen.

Om man går norrut från stranden i söder, över Rörviksflat, når man den lummiga dalgången norr om Solviks camping. Det är lämpligt att gå ner i dalen där betesmarken börjar. Följ stigen norrut cirka en kilometer fram till Västra Rörvik. I buskmarkerna sjunger sångare och finkar. I Ekrandskogen utmed bergen ser man rastande finkar, trastar och sångare. I april rastar bl.a. Ringtrastar på betesmarkerna. De fyller på bränsle för den fortsatta resan till häckplatserna i fjällen.