Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

 

Från Rörviks flat är utsikten fantastisk. Detta ger bra chanser att hela året se flyttande rovfåglar, t.ex. kärrhökar, Jordugglor, vråkar och falkar. Bland öarna i sydväst och framför mynningen till Sotekanalen rastar lommar, doppingar och alkor. I den ostörda dalgången norr om campingen rastar Ringtrasten i april och numera födosöker Grå och Kanadagås regelbundet vid gården Västra rörvik.

 

 

 

 

 

 

Jorduggla Foto: Peder Kinberg