Övriga Tips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

Övriga tips

 

 

Den lättgångna terrängen gör området lämpligt för utflykter och strövtåg med goda möjligheter till bad och vidsträcka utsikter.

 

Inlandsisens lämnade i samband med sin avsmältning kvar en grupp om åtta stora jättegrytor på Sandöns östra del. Storleken på dessa varierar mellan 1.3 och 3 m i diameter.

 

Floran är rik med bl.a. Granbräken, Svartbräken, Ängshavre, Getväppling, Rödkämpar, Kustruta, Rödklint, Blodnäva och den ovanliga Grusbräckan. På halvöns nordöstra del finns en unik växtbiotop för ovanliga kalkkrävande mossor i en fördjupning i berget fylld av söndervittrat skalgrus.

 

Strandpaddor (tid. stinkpaddor) leker i vattensamlingar både på halvön och nära Hasselösund. Beståndet anses vara Sveriges nordligaste. En aprilnatt i stilla väder kan man höra dem spela på långt avstånd.

 

 

Granbräken