Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Häckfåglar

 

 

På ön Småholmen häckar Ejder, Rödbena, Större strandpipare, Strandskata, Fiskmås och Fisktärnor. Bland block och sten häckar Stenskvättor, Skärpiplärkor och Sädesärlor. På flackare partier häckar Sånglärka och Ängspiplärka. I de sparsamt förekommande buskarna bor Hämplingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämpling Foto: Peder Kinberg

Stenskvätta Foto: Ing-Marie Artursson