Sträckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Sträckfåglar

 

 

 

Det utsatta läget vid havet och lokalens lättillgänglighet ger fina möjligheter för att se på havsfågel. På vintern ser man alkor, lommar och doppingar som antingen fiskar utanför eller sträcker förbi. Cirka en kilometer väster om Sandön ligger Långebrott. Det är en lågt skär där Skärsnäppor uppehåller sig hela vintern. I den skyddade viken framför badplatsen på Sandö ligger ibland Smådopping, Knipor, stor och småskrak. På våren ser man sjöfågel som drar efter kusten och rovfåglar kommer in från havet efter att tidigare på dagen lämnat Skagen i Danmark.