Tillfälliga rariteter

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Tillfälliga rariteter

 

 

 

Islommar, Salskrake, Härfågel, Gråsångare, Strömstare, Rödspov, Smalnäbbad simsnäppa och Jaktfalk.

 

 

 

 

 

 

Svartnäbbad Islom Foto: Patrik Eld